ANBI

Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI's).

De Wet Inkomstenbelasting 2001 kent 2 soorten aftrekbare giften. Afhankelijk van de vorm waarin zij gedaan zijn, kunnen ze geheel of gedeeltelijk in aftrek komen op het belastbaar inkomen van de donateur. Een schenking is een persoonsgebonden aftrekpost en kan in mindering komen op het inkomen in box I,II of III.

Stichting Tabor is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nu beogende instelling. U kunt dit terugvinden op de website van de Belastingdienst 

Het doel, beleid, beloning en bestuursleden van Stichting Tabor staan op deze website vermeld op de pagina Beleid.

Het RSIN of fiscaal nummer van Stichting Tabor is 8138.70.768

Contactgegevens van de stiching vindt u op de pagina Contact

Een verslag van het afgelopen kalenderjaar inclusief financiŽle verantwoording kunt u downloaden via deze link
Stichting Tabor