Acties

Stichting Tabor wil zich vanuit een christelijke geloofsovertuiging inzetten om anderen een betere toekomst te geven. Het gaat het bestuur niet om het verrichten van 'goede werken', maar om het tonen van Christus liefde aan anderen. Het betekent voor de leden van het bestuur dat Jezus Christus voor hen is gestorven aan het kruis van Golgotha om de zonden en tekortkomingen van hen op zich te nemen. Vanuit deze genade wil het bestuur ook anderen laten delen in de hoop die er is in Jezus Christus. Deze hoop willen wij graag overdragen op anderen zodat ook zij verzekerd zijn van een betere toekomst.

Het bestuur heeft bewust gekozen voor een aanpak waarbij niet gelet wordt op geloof, nationaliteit, ras en geaardheid. Jezus Christus is niet alléén gekomen voor christenen die zich op een bepaalde manier gedragen maar voor ieder mens.

Er zijn veel vrijwilligers actief om de acties van stichting Tabor gestalte te geven. Wij zijn deze vrijwilligers een hoop dank verschuldigd. Door de vrijwilligers wordt ruimte beschikbaar gesteld om hulpgoederen op te slaan, worden kaarten en andere artikelen gemaakt om vervolgens ten bate van de stichting te verkopen, worden bouwwerkzaamheden uitgevoerd en meer van dit alles.

Mocht u zich ook als vrijwilliger willen inzetten of wilt u ons financieel steunen kijk dan op de contact pagina. Hier vindt u meer informatie hoe u ons kunt bereiken.

Stichting Tabor