Beleid

De doelstelling van Stichting Tabor is het verlenen van hulp aan mensen in arme landen, vanuit een christelijke geloofsovertuiging, zonder aanzien des persoons, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Om dit doel te verwezenlijken door het inzamelen van geld en goederen, het uitwisselen van personen tussen Nederland en arme landen en verder alles wat rechtstreeks of zijdelings hiermee verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Tabor is voor onbepaalde tijd opgericht op 5 februari 1999. Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden:
Voorzitster is S. Bosma-Dijkstra
Secretaris is K. Nicolai
Penningmeester is S. van der Veen

Voor de komende jaren wordt vanuit de Stichting ingezet op het helpen van (kans)armen in Roemenie. Hierover meer op de pagina Acties

De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden. Het geheel is 100% vrijwilligerswerk.

Stichting Tabor