Historie

Stichting Tabor is in het leven geroepen om: hulp te verlenen aan mensen in arme landen, vanuit een christelijke geloofsovertuiging, zonder aanzien des persoons.
Stichting Tabor is in eerste instantie gericht op de Ďkansarmeí kinderen van RoemeniŽ. Stichting Tabor wil arme- en weeskinderen een kans geven op een Ďkindwaardigeí opvoeding. Zij wil tieners helpen een juiste opleiding te kiezen en ze vervolgens een vak te leren, zodat zij goed voorbereid de maatschappij in kunnen gaan.

Wij willen hen stimuleren zich te ontwikkelen zodat zij zelf een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van hun eigen land. Deze hulp wordt op diverse terreinen gegeven.

De economie in RoemeniŽ is nog steeds zeer slecht. Daardoor sluiten er vrijwel dagelijks, onrendabele, bedrijven waardoor er veel mensen zonder baan komen te zitten. Stichting Tabor wil zich inzetten om deze werklozen weer aan het werk te krijgen. Dit zal niet van de ene op de andere dag geregeld zijn maar behoord wel tot de uiteindelijke doelstellingen. Al met al is er veel werk te verrichten.

Eťn van de contacten van Stichting Tabor in RoemeniŽ is de familie Taranu. Rond 1992 hebben Timotei en Anca Taranu in Dragasani een huis verbouwd tot een kerk. Daarna was dit gezin ook betrokken bij de bouw van een kerk in de stad Rm. V‚lcea.

Vanuit hun geloof in Jezus Christus wilden Timotei en Anca kinderen in RoemeniŽ helpen. Zo is er samen met hen een huis gebouwt waar zij momenteel 4 kinderen opvangen. Het huis is een plaats waar kinderen zowel lichamelijk als geestelijk gevoed worden. Hun huis wordt ook gebruikt voor het houden van kinderkampen in de vakantieperioden. Op deze manier wordt geprobeerd de kinderen een goede tijd te geven waar ze moed uit kunnen putten voor de toekomst.

Stichting Tabor is momenteel voornamelijk actief in RoemeniŽ.

Stichting Tabor