Projecten

Stichting Tabor is momenteel bezig met de volgende projecten:

• Hulp aan bejaarden en renovatie bejaardenhuis in Gaujani;
• Opvang van kansarme kinderen;
• Zomerkampen voor kansarme kinderen (en ouders);
• Zomerprogramma's op scholen met bijbelstudie, spelletjes, zingen e.d.;
• Hulp aan inwoners van het zigeunerdorp Valea Lui Stan (voedselpakketten en medische
   zorg);
• Ondersteuning van gezinnen.

Bouwen aan een toekomst
Vanaf de start is de hulp gericht geweest op kansarme kinderen en volwassen. Inmiddels wonen er 4 kinderen bij de familie Taranu in huis. De achtergronden van deze kinderen zijn divers maar in alle gevallen is er sprake van het feit dat thuis wonen geen optie meer was.

Tijdens de zomerkampen en zomerprogramma's op scholen wordt door vrijwillige studenten vanuit Engeland met de familie Taranu samen gewerkt. Sinds 2011 is er een schoollokaal ter beschikking gesteld door de plaatselijke gemeente. Hier krijgen de kinderen een stuk onderwijs en een steuntje in de rug. Ook in het zigeunerdorp Valea Lui Stan wordt er jaarlijks een christelijk kamp georganiseerd.

In het zigeunerdorp leven ongeveer 140 gezinnen ver beneden de armoedegrens. Ieder jaar wordt een aantal malen voedselpakketten uitgedeeld en medische zorg verleend. Sinds kort is er een zendingsechtpaar waar voor dit dorp mee wordt samengewerkt.

In individuele gevallen wordt hulp geboden aan gezinnen of individuen in moelijke uitzichtloze situaties. Dit kan gaan om hulpgoederen, voedsel of woningen. Er is op deze wijze vanuit de stichting naast het meebouwen aan het huis van de familie Taranu ook gewerkt aan de bouw van een bovenverdieping voo Mihai. Een jongen die voor het eerst met de stichting in aanraking is gekomen toen hij in een kartonnen doos woonde.

Voor genoemde projecten zijn financiŽle middelen noodzakelijk. De stichting is volledig afhankelijk van giften en acties. Wilt u deze projecten financieel ondersteunen, ga dan naar de pagina Help mee!
Stichting Tabor